"Uit geloof hebben in de loop der eeuwen mannen en vrouwen van alle leeftijden (...) beleden hoe mooi het is om Christus te volgen, daar waar zij werden geroepen om getuigenis te geven van hun christen zijn: in het gezin, in het beroep, in het openbare leven, in het uitoefenen van hun charisma en het dienstwerk waartoe zij werden geroepen". (Porta fidei, 13)

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament (zie "IT's a soul world")

Gebedsgroep "Hoopvol op weg"
- Eerste donderdag van de maand om 19.00 uur (in principe) - Locatie: Pastorie, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk Gebed i.v.m. het "Jaar van het Geloof" (zie achterin), thuis en in de kerk - Doorheen het "Jaar van het Geloof"
- Zal worden gebeden voorafgaand aan en tijdens de Parochiemissie: - Zaterdag 18 mei t/m Zondag 2 juni Extra gebed tot de heilige Geest (zie achterin), thuis en in de kerk
- Zal worden gebeden voorafgaand aan het Hoogfeest van Pinksteren:
- Zaterdag 11 mei t/m Zondag 19 mei

"Laten we dan beseffen dat er in ons binnenste een paleis is, onschatbaar rijk, heel en al gebouwd in goud en edelgesteente. ... In dit paleis woont deze grote Koning die het voor lief nam je Vader te zijn. Hij zetelt op een kostbare troon en deze troon is je hart. ...". (H. Teresa van Avila)

Om persoonlijk thuis te bidden: het Rozenkransgebed

De rozenkrans is immers een sleutel die de deur tot het geloof voor ons opent. In dit gebed neemt Maria ons bij de hand en wijdt ons in de geheimen van het geloof in. Ze leert ons hoe we onder alle omstandigheden Jezus Christus moeten volgen en onvoorwaardelijk op Zijn Woord moeten vertrouwen. Door de rozenkrans kunnen we er ons in dit "Jaar van het Geloof" meer dan ooit van bewust worden dat we aan Christus toebehoren.

"Het is in de stilte van het hart dat God spreekt". (Z. Moeder Teresa)

Mogelijkheid tot het volgen van een "Geloofsdag" op 2de Pinksterdag
- Maandag 20 mei van 10.00 uur t/m 16.30 uur (vertrek: 8.30 uur)
- Spreker: Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond
- Thema: Bidden we de Heilige Geest om een nieuw Pinksteren
- Locatie: Foyer "Marthe Robin", Onder de Bomen 2, Thorn
- Aanmelding is verplicht, en is mogelijk via pastoor Spiertz, e-mail: pastoorspiertz@gmail.com of tel. +31486461220
N.B. - Dag is met Eucharistieviering en Lunchpakket zelf meenemen
"De missionaris, de verkondiger, moet een persoon van vreugde zijn. "Vreugde is het onfeilbare teken van Gods aanwezigheid", beweert Leon Bloy. Toen ik aartsbisschop van New York werd, vertelde een priester me, "Je kunt maar beter stoppen met glimlachen als je door de straten van Manhattan loopt, of ze arresteren je!" Een man die stierf aan AIDS in het Gift of Peace Hospice, bediend door de Missionaries of Charity in Kardinaal Donald Wuerls Aartsbisdom van Washington, vroeg gedoopt te worden. Toen de priester om een verwoording van zijn geloof vroeg, fluisterde de stervende man: "Ik weet alleen dat ik ongelukkig ben, en deze zusters zijn heel gelukkig, zelfs als ik hen vervloek en bespuug. Gisteren vroeg ik hen eindelijk waarom ze zo gelukkig waren. Ze antwoordden "Jezus". Ik wil deze Jezus zodat ik eindelijk gelukkig kan zijn". Een echte geloofsdaad, of niet? De nieuwe evangelisatie word bereikt met een lach, niet met een frons. (...) gaat helemaal om een ja voor al het fatsoenlijke, goede, ware, mooie en edele in de mens. De Kerk draait om een ja, niet om een nee!".
(Kardinaal T. M. Dolan, aartsbisschop van New York, 18 februari 2012, Rome)

"Wanneer geloof bezield is, wortelt het altijd in de aarde van verwondering en vragen. Het is niet een defensief en angstig vasthouden van bepaalde geloofsvoorwerpen, omdat in een volledig tot rijping gekomen geloof plaats kan worden gemaakt voor twijfel, als de schaduw ervan".
(H. Thomas More)

Bezinningsavonden

Dinsdag 17 september om 19.30 uur

Onderwerp: "De spiritualiteit van het sacrament van het Doopsel"
Inleider: pastoor Marcus Vankan
Marcus Vankan (1974) is in 2002 priester gewijd en sinds een aantal maanden pastoor van de parochies Heythuysen e.o.. Hij is een verzamelaar van alles rond de H. Nicolaas (zie "World of art")
Locatie: Pastorie, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

Woensdag 23 oktober om 19.30 uur

Onderwerp: De spiritualiteit van het sacrament van de Eucharistie
Inleider: pater Eugène van Heijst s.s.s.
Eugène van Heijst (1960) studeerde eerst wiskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven en vervolgens theologie aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Ingetreden bij de paters Sacramenten en in 1998 priester gewijd, is hij nu viceprovinciaal en rector van de Begijnhofkapel in Amsterdam. Ook is hij freelancermedewerker aan het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen.
Locatie: Pastorie, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

Sacrament van Boete en Verzoening

"Als we ingaan op de uitnodiging van Jezus", concludeerde hij, "dan beginnen we met het sacrament van boete en verzoening. Dit is het sacrament van de nieuwe evangelisatie".
(Kardinaal T.M. Dolan, aartsbisschop van New York, Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie, 9 oktober 2012, Rome)

Voor een gesprek i.v.m. dit sacrament kunt u contact opnemen met pastoor Spiertz, tel. +31486461220 of pastoorspiertz@gmail.com. (Het kan nu weer -mocht je daar behoefte aan hebben- in de nieuw ingerichte biechtstoel in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk)

"Hoe kan ik oprecht zijn, als ik mijn innerlijk leven voortdurend verander om het in overeenstemming te brengen met de schaduw van wat ik meen dat anderen van mij verwachten? Anderen hebben geen recht om van mij te verlangen dat ik iets anders ben, dan wat ik moet zijn in Gods ogen".
(Thomas Merton)

Speciale zegening van gezinnen met kinderen

Op zondag 14 april zal na de H. Eucharistie van 10.00 uur een speciale zegening plaatsvinden van gezinnen met kinderen. Alle gezinnen zijn van harte welkom!
De gezinnen met kinderen mogen ervaren dat de goede God hen nabij wil zijn en veel van hen houdt. God wil graag met hen meegaan op hun levensweg.
Op voorspraak van onze moeder Maria vragen wij om Gods bescherming en leiding en wensen hen het allerbeste toe!
De zegen is iets groots en moois!
De gezinnen zijn de kerkjes die als kleine beekjes het zuiverste water aanbrengen, bronnetjes van levend water tot het wordt een machtige stroom.
"Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil"
(Rom. 10, 10).
(Porta fidei, 10)

Gebedsmiddag "Jaar van het Geloof"

Programma:
- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk,
met het gebed "Jaar van het Geloof" - Aansluitend:
Meditatie door en geloofsgesprek o.l.v. een inspirerende en geïnspireerde spreker
- De middag wordt afgesloten wordt met een broodmaaltijd
- Vrijdag 22 november vanaf 14.30 uur t/m 18.00 uur
- Locaties: Kerk, Pastoor van Winkelstraat 3, Schaijk Pastorie, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

"Een keer mocht ik paus Benedictus XVI ontmoeten. Toen was ik net bisschop en we waren met z’n honderdvijftigen op cursus. We mochten hem allemaal een hand geven en toen zei hij: Die Kirche lebt weil Gott die Kirche liebt, de Kerk leeft omdat God van de Kerk houdt. Dat is iets om voor open te staan, ons niet op de borst te kloppen maar wel om moed te houden en te vertrouwen".
(Preek Mgr. J.H.J. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, b.g.v. de opening van het "Jaar van het Geloof", 11 oktober 2012, Basiliek H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Schiedam)

Gebed "Jaar van het Geloof"

Onze Vader,
wij willen tot U bidden in dit "Jaar van het Geloof".
Geef ons een verlangen om te groeien in de relatie met U. Laat dit jaar van geloof een genade zijn,
dat veel mensen de weg vinden naar U en Uw Kerk. Jezus, onze Verlosser en Broeder,
versterk ons geloof in U.

Heilige Geest, onze Trooster,
geef ons de kracht en de moed om ons geloof te delen met anderen. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Maria,
Moeder van God, Moeder van de Kerk,
bid voor ons en onze parochiegemeenschap en voor alle activiteiten en vieringen die in het kader van het "Jaar van het Geloof" plaatsvinden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Gebed tot de heilige Geest

Uit de sequentie van Pinksteren:

Kom o Geest des Heren kom,
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
   Kom der armen troost,
   daal neer,
   kom en schenk uw gaven,
Heer, kom wees in de harten licht.
Kom, o trooster, heilige Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
   Kom o vrede in de strijd,
   lafenis voor het hart dat lijdt,
   rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
   Zonder uw geheime gloed,
   is er in de mens geen goed,
   is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.
   Maak weer zacht wat is verstard,
   koester het verkilde hart,
   leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
   Sta ons met uw liefde bij,
   dat ons einde zalig zij,
   geef ons vreugd die niet vergaat.
KOM HEILIGE GEEST!

"Wij geloven met vaste zekerheid dat de Heer Jezus het kwaad en de dood overwonnen heeft. In dit vaste vertrouwen, geven wij ons aan Hem over: aanwezig in ons midden, overwint Hij de macht van de boze en de Kerk, zichtbare gemeenschap van zijn barmhartigheid, blijft in Hem bestaan als teken van de definitieve verzoening met de Vader. Vertrouwen wij deze tijd van genade toe aan de Moeder van God, die "zalig" genoemd wordt "omdat zij geloofd heeft" (Lc. 1, 45)".
(Porta fidei, 15)

"Overal heb ik rust gezocht, en ik heb ze slechts gevonden, in een hoekje met een boekje".
(Thomas a Kempis)